zondag 27 maart 2016

Meent 35-45 en 47-61


opdrachtgever   W. Buurman
bouwjaar           1939 (verbrand, waarna gesloopt 1940)  
architect            B. Buurman
bestemming      winkels, kantoren en appartementen

Meent 47-61(l) en Meent 35-45 (r)
de ligging
Het betreft hier twee nagenoeg identieke gebouwen aan de noordzijde van de Meent. Het eerste bouwblok met de huisnummers 35 t/m 45 lag tussen de Oppert en de Lange Torenstraat. Het tweede bouwblok met de huisnummers 47 t/m 61 lag tussen de Lange Torenstraat en de Delftsevaart.

In het huidige stratenplan kan het terug vinden van de panden verwarring opleveren. De vooroorlogse Oppert is namelijk als straat verdwenen. Ze lag iets westelijk van de huidige Binnenrotte. De Lange Torenstraat ligt nagenoeg op de vooroorlogse plaats, maar draagt nu de naam Oppert.

Het waren de minst aantrekkelijke percelen aan de Meent om te bebouwen, vanwege hun geringe diepte en de opgaande bebouwing erachter. Tussen Lange Torenstraat en Oppert varieerde de diepte van 5,42 tot 6,68m bij een lengte van ruim 45m.

Het bouwblok tussen Delftsevaart en Lange Torenstraat heeft een diepte die oploopt van 6m bij de Lange Torenstraat tot 15m bij de Delftsevaart. De gevellengte aan de Meent bedraagt krap 50m. Deze gevel heeft een knip op 1/4 vanaf de Delftsevaart, omdat de straat hier afbuigt.

Meent met links de bouwblokken (stadsarchief Rotterdam)

beschrijving gebouwen
In 1938 werden in opdracht van de heer W. Buurman de twee smalle stroken aan de noordzijde tussen Oppert en Delftsevaart bebouwd. In het voorjaar van 1939 zou de oplevering plaats vinden. Ook dit keer mocht de architect B. Buurman uit Leiden het ontwerp verzorgen. Dit bleek een keuze die destijds ook in de media goed viel. Vanaf het postkantoor tot bijna aan het spoorviaduct op de Binnenrotte was een groot deel van de bebouwing nu door een architect ontworpen. Dit resulteerde in een eenheid in stijl en uitstraling.

Meent 35-45
De gevels zijn opgetrokken uit smalle lichtgele baksteen met stalen ramen gevat in houten kozijnen. De begane grond is afgewerkt met gele travertin. Zowel de kelder als de begane grond is uitgevoerd in beton. De bovengelegen constructie bestaat uit stalen liggers met houten vloeren en gemetselde wanden.

Het linker bouwblok had op de begane grond 6 winkelruimte, die samen te voegen waren.  Het rechter bouwblok bood ruimte voor 3 winkels. Aan de Meentzijde hadden beide bouwblokken twee trappenhuizen voor toegang tot de verdiepingen. Op de eerste verdieping waren kantoren gedacht. Daarboven bevonden zich appartementen.Het bouwblok links had aan de Delftsevaart een extra trappenhuis voor de appartementen die zich aan deze zijde bevonden.

hoek Meent - Delftsevaart
gebruikers
Binnen een jaar na oplevering vond het bombardement plaats. Daardoor is niet veel bekend van de gebruikers van het pand. Uit advertenties in het Rotterdamsch Nieuwsblad komt naar voren dat er zeker 3 winkelruimten in gebruik waren. Mogelijk waren de anderen nog niet verhuurd. Huurders:
39 t/m 41 kleermakerij Kiela
49            kantoorboekhandel Zwaan
55            tapijtmagazijn Buurman

Meent 47-61 na 14 mei 1940 (stadsarchief Rotterdam)
na 14 mei 1940
Uit fotomateriaal van na het bombardement is op te maken dat beide bouwblokken uitgebrand waren. Hoewel zeker de constructie en gevels nog overeind stonden. De bekende huurders hebben in 1940 elders in de stad hun bedrijf weten voor te zetten. 

gezicht in de Lange Torenstraat (stadsarchief Rotterdam)

zicht in de Lange Torenstraat 1940 (Alphons Hustinx)

bronnen
1. Rotterdamsch Nieuwsblad 17 mei 1938         - aankondiging bouwplan
2. Rotterdamsch Nieuwsblad 7 juli 1938           - presentatie bouwplan
3. Rotterdamsch Nieuwsblad 3 juni 1939          - opening winkel P.K. Buurman
4. Rotterdamsch Nieuwsblad 29 juli 1939        - opening winkel G. Kiela
5. Erfgoed Leiden en omstreken                        - bouwtekeningen (toegang: 251 architectenbureau Mulder en Buurman; inventarisnummer 29,30,31)