zaterdag 13 februari 2016

De Meent


De huidige Meent verbindt de Coolsingel met de Goudsesingel, net als voor het bombardement. Echter bij de wederopbouw is het verloop van de straat aangepast. Tussen Coolsingel en Binnenrotte is het trace nagenoeg hetzelfde. Vanaf de Binnenrotte buigt de Meent geleidelijk af om de Goudsesingel haaks te kunnen kruisen. Daartoe is ook de Jonker Fransstraat iets geknikt. Het gedeelte tussen Botersloot en Goudsesingel heette voor de oorlog Heerenstraat.

plan doorbraak (stadsarchief Rotterdam

De Meent als verbinding tussen Coolsingel en Goudsesingel dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Deze nieuwe verkeersweg werd geopend in 1929. Het plan voor het maken van een doorbraak tussen Goudsesingel en Coolsingel ontstond tijdens de bouwplannen voor een nieuw raadhuis en postkantoor aan de Coolsingel. Deze plannen beoogden een smoezelige stadsbuurt tussen Coolsingel en Westewagenstraat te saneren. Daarbij zou de nieuwe weg het overdrukke Hofplein kunnen ontlasten. Verkeer uit het noordoosten kon dan via de Meent naar het Westen en omgekeerd.

Heerenstraaat vanaf Goudsesingel (stadsarchief Rotterdam)
Een deel van het verloop volgde bestaande straten: Tussen de Goudsesingel en Botersloot heette de straat Heerenstraat. Alleen het deel tussen Botersloot tot de (vooroorlogse) Oppert had de naam Meent.  Deze straten waren te smal voor het moderne wegverkeer. De breedte zou 20 meter moeten bedragen. Bij deze breedte zou een dubbelsporige trambaan mogelijk zijn. Om dat mogelijk te maken werd de noordelijke bebouwing van Heerenstraat en Meent gesloopt. Vanaf de Oppert moesten tientallen panden aangekocht worden om een doorbraak naar de Coolsingel mogelijk te maken.

De gemeente had deze panden aangekocht in de jaren twintig tegen hoge prijzen. Dit vertaalde zich in hoge grondprijzen voor investeerders in gebouwen langs de nieuwe weg. Vanwege de beurskrach van 1929 en de crisis die erop volgde, zou het jaren duren voordat de Meent volledig bebouwd was
Ten tijde van de opening van de Meent was alleen de noordzijde van de Heerenstraat bebouwd en een blok tussen Binnenrotte en Oppert. Pas in 1933 zou het bouwblok tussen Botersloot en Lombardstraat gebouwd worden. In 1935 werd begonnen met het slopen van panden aan de Coolsingel voor de bouw van de nieuwe beurs. Daarmee kwam er ook schot in de bebouwing tussen Binnenrotte en Coolsingel. In mei 1940 waren er nog maar twee braakliggende terreinen aan de Meent.

Meent vanaf Botersloot (Flickr)
Al vanaf 1906 was er tramverkeer over de Heerenstraat in de vorm van lijn 3 (Benthuizerstraat-Boompjes, later verlengd tot Groenezoom). Vanaf de Jonker Fransstraat reed de tram via de Heerenstraat en Botersloot naar het West-Nieuwland (en viceversa). In 1934 werd de route naar West-Nieuwland omgelegd via de Meent en Binnenrotte.

bronnen:
-  http://www.rovm-digitaal.nl
- Rotterdamsch Nieuwsblad 13 mei 1913 - een nieuwe groote doorbraak

Geen opmerkingen:

Een reactie posten